Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

indifférentes (fr)