Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

ignition coil (en)