Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

icoană < νέα ελληνική εικόνα

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

icoană (ro)