Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i morgen (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i morgen (no)