Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i dag (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i dag (no)