Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

hypocondriaques (fr)