Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hydrogen peroxide (en)

  1. (χημεία) to υπεροξείδιο του υδρογόνου
  2. σε αραιό υδατικό διάλυμα: το οξυζενέ