Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

hydrofuges (fr)