Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

hydraulik 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hydraulik (pl) αρσενικό

  1. υδραυλικός (τεχνίτης)