Λατινικά (la)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hydra (la) γενική : hydrae.