Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

hwy. (en) συντομογραφία

  • συντομογραφία του highway (αυτοκινητόδρομος, εθνική οδός)