Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

hurtigt (da)