Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hjerte (da) ουδέτερο

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hjerte (no) ουδέτερο