Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

histonomie (fr) θηλυκό