Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hav (da) ουδέτερο

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hav (no) ουδέτερο