Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

høne 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

høne (da)