Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

hétéronomie (fr) θηλυκό