Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hétéronomie (fr) θηλυκό