Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

grecques (fr)