Νεονορβηγικά (nn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

grammatikk (nn)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

grammatikk (no)