Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

golfi (io)