Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

gewoonte 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gewoonte (nl)