Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

frauduleusement (fr)