Ισλανδικά (is) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

franska (is)