Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

fourbes (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

fourbes (fr)