Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

fourbes (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

fourbes (fr)