Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

foli (io)