Λατινικά (la)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

flumine (la) ουδέτερο