Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

flumine (la) ουδέτερο