Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

finne (da) κοινό

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

finne (no) αρσενικό