Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

finlandeză (ro) θηλυκό