Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

filho 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

filho (pt)