Ουγγρικά (hu) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

fiú 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fiú (hu)