Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

exemplaires (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

exemplaires (fr)