Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

euphories (fr)