Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

entrain (fr) αρσενικό