Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ρήμα επεξεργασία

einladen (de)

er hat die ganze Familie eingeladen - προσκάλεσε όλη την οικογένεια