Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

eighth (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

eighth (en)

  1. (μουσική) η οκτάβα, η ογδόη, το διάστημα δώδεκα ημιτονίων
  2. το όγδοο