Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

eanchainn (gd) θηλυκό