Δανικά (da) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dværg (da)