Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

dromedary (en)