Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

dobro (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

dobro (sh)