Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

dix 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

dix (fr)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dix (fr) αρσενικό