Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

disponan (eo)