Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

dimanĉoj (eo)