Λατινικά (la) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

dies Mercurii (la)