Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

devezh (br)

  1. η μέρα