Ίντο (io) Edit

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούEdit

demandi (io)