Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

deltaplanes (fr)