Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

delict (ro) ουδέτερο