Ουσιαστικό

επεξεργασία

decade (en)

  1. δεκαετία
  2. τιμή που είναι δεκαπλάσια ή υποδεκαπλάσια από άλλη
    • δεκαπλάσια ή υποδεκαπλάσια διαφορά