Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

død (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

død (no)