Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

déroulement (fr) αρσενικό